top of page

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Πολιτική και Νομική Εμπειρία

Συμμετοχή στη διεύρυνση του Οργανισμού και τη λειτουργία ελέγχου

  • Η Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη συνέβαλε στον ορισμό των κριτηρίων ένταξης μελών στο ΣτΕ;

 

  • έπαιξε ενεργό ρόλο στην ένταξη έξι κρατών μελών, αφού βοήθησε τους «επιφανείς νομικούς» (πρώην δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και / ή τους εισηγητές των Πολιτικών και Νομικών επιτροπών για την προετοιμασία αντίστοιχων προ-ενταξιακών νομικών εκθέσεων ή γνωμοδοτήσεων προσχώρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε στη διάθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης τη νομική της εμπειρία και γνώση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΔΑ), καθώς και τις ισχυρές διαπραγματευτικές της ικανότητες και το πολιτικό της κριτήριο.

Russie 1995.jpg

Διερευνητική αποστολή στη Ρωσική Ομοσπονδία με "επιφανείς νομικούς", το 1994

  • Συνέβαλε στην ανάπτυξη του μηχανισμού ελέγχου (Monitoring) της Συνέλευσης ο οποίος συνδεόταν με τις μεταρρυθμίσεις στα νέα κράτη μέλη και τη διασφάλιση της εφαρμογής των δεσμεύσεων προσχώρησης που οδήγησε στη δημιουργία της Επιτροπής Ελέγχου το 1997. Βοήθησε εισηγητές επιφορτισμένους με τον έλεγχο παρακολούθηση σε 14 κράτη μέλη και συμμετείχε σε πολλές αποστολές παρατήρησης εκλογών.

Gabarit-format-paysage_calc45.jpg

Συνάντηση με τον Zelyu Zhelev, Πρόεδρο της Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια της διερευνητικής αποστολής εισηγητών, το 1996

arménie-4-pers sans croix.jpg
Azerbaijan.jpg

Ερευνητικές αποστολές με παρακολούθηση συν-εισηγητών στην Αρμενία (πάνω) και στο Αζερμπαϊτζάν (κάτω) το 2006

  • Συνέβαλε στον έλεγχο κρατών μελών στο πλαίσιο της Επιτροπής Υπουργών, που συνδέεται με προγράμματα και δραστηριότητες διακυβερνητικής συνεργασίας.

Χειρισμός πολιτικά ευαίσθητων και πολύπλοκων φακέλων

  • Η Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη παρείχε κατάλληλες συμβουλές και υποστήριξη σε πολιτικούς διαχειρίζοντας με ικανότητα, αμεροληψία και εχεμύθεια πολιτικά ευαίσθητους και πολύπλοκους φακέλους και θέματα όπως κρίσιμες καταστάσεις και συγκρούσεις εντός και μεταξύ κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και παγωμένων συγκρούσεων.

Ukraine_3.jpg

Συνάντηση με αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων τοπικών και διεθνών ΜΚΟ στη Μαριούπολη (Ανατολική Ουκρανία), τον Απρίλιο του 2016

  • Παρείχε υποστήριξη στους βουλευτές ως προς την επισήμανση των  προτεραιοτήτων της Ολομέλειας, την ενίσχυση του ρόλου και της αποστολής της ως πολιτική μηχανή του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον εξορθολογισμό των δράσεων της, την βελτίωση των συνεργιών με την Επιτροπή Υπουργών και επομένως την ενδυνάμωση της σημασίας της προς όφελος των πολιτών και των κρατών μελών.

  • Συνέβαλε πρόσφατα (Απρίλιος 2019-Ιανουάριος 2020) στον καθορισμό μίας συμπληρωματικής κοινής διαδικασίας από την Ολομέλεια, την Επιτροπή Υπουργών και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε περίπτωση παραβιάσεων από κράτη μέλη των καταστατικών υποχρεώσεων τους.

Schwabe_Despina.jpg

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, με τον εισηγητή Frank Schwabe, τον Ιανουάριο του 2020

Προετοιμάζοντας απαντήσεις  στις δημοκρατικές προκλήσεις στην Ευρώπη

  • Η Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη συνέβαλε στη δημιουργία του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Δημοκρατία, παρέχοντας υποστήριξη στον εισηγητή και σε στενή συνεργασία με τον διακυβερνητικό τομέα για την προώθηση του ρόλου του Συμβουλίου της Ευρώπης ως παγκόσμια αναφορά στην Δημοκρατία και τον συντονισμό της συμμετοχής της Ολομέλειας στις πρώτες εκδόσεις.

  • Παρείχε υποστήριξη στους βουλευτές ως προς τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών σε σχέση με εκλογικά ζητήματα, βασισμένα επίσης στα πορίσματα των αποστολών παρατήρησης εκλογών της Ολομέλειας, και την υποβολή προτάσεων που τροφοδότησαν το έργο της Επιτροπή της Βενετίας και επακόλουθων διασκέψεων μεταξύ άλλων σχετικά με την κατάχρηση διοικητικών πόρων. Η επικαιροποίηση του Κώδικα Ορθών Πρακτικών για τα Δημοψηφίσματα της Επιτροπής της Βενετίας είναι άλλο ένα παράδειγμα επακόλουθων ενεργειών.

Gabarit format paysage_0005_Calque 6.jpg

Μαζί με την Πρόεδρο Ria Oomen-Ruijten, Εισηγήτρια σε δημοψηφίσματα, την Dame Cheryl Gillian, Εμπειρογνώμονα και Γραμματέα της Επιτροπής της Βενετίας, τον Δρ. Νίκο Αλιβιζάτο και την Simona Granata-Menghini, τον Σεπτέμβριο του 2018

  • Συνέβαλε στην έγκριση από την Ολομέλεια της πρωτοβουλίας νέων ακτιβιστών να καθιερωθεί η 22α Ιουλίου ως Ευρωπαϊκή μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους μέσω του έργου της σχετικά με την αντιμετώπιση του νέο-Ναζισμού.

Gabarit format paysage_0009_Calque 2.jpg

Διερευνητική αποστολή στο Σβερίν (Γερμανία), με την εισηγήτρια Ms Pourbaix-Lundin, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας μίας έκθεσης σχετικά με την αντιμετώπιση του ακροδεξιού εξτρεμισμού και του νέο-Ναζισμού, το 2015

_

_

bottom of page