ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Parliamentary Assembly

of the Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

despina.chatzivassiliou@coe.int

+33 3 88 41 30 75 / +33 6 08 09 93 46

Σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας!